75é aniversari de la Batalla de l'Ebre (Faió, Sarragossa)6 recreació historica 
27-07-2013
Faió (Saragossa)