La Universitat de Barcelona , la de Glasgow i l’Associació Lo Riu de La Fatarella tornen a excavar la Batallla de l’Ebre.


El dia 12 de setembre esta previst que s’inicii una campanya d’excavació arqueològica als espais de la Batalla de l’Ebre. La intervenció es desenvoluparà al llarg de 5 mesos aproximadament, durant els quals es procedirà a la realització dels treballs de camp i de laboratori.

En aquest context, aquesta intervenció, de caràcter puntual i preventiu, pretén documentar un petit episodi relacionat amb aquesta batalla. Durant el mes d’agost i principis de setembre de 1938 les forces republicanes van anar reculant en els diferents escenaris de combat de la Batalla de l’Ebre. La pugna pel nucli urbà de Corbera d’Ebre i les seves rodalies esdevingué molt dura i provocà combats acarnissats.

Una de les unitats implicades en la defensa republicana va ser la XV Brigada Internacional, composada per efectius nord-americans, canadencs i britànics, tot i que també estava reforçada per reclutes procedents de les darreres lleves de Catalunya

Aquesta unitat, que va jugar un paper molt important en la defensa de Corbera d’Ebre, va ser progressivament retirada cap al nucli estratègic de les Camposines i finalment retirada a finals de setembre, juntament amb el conjunt de brigades internacionals, per decisió del govern de la República.

Segons informacions procedents de fonts oral, de l’historiador britànic Alan Warren i d’investigadors i arqueòlegs de la Universitat de Glasgow, els llocs de comandament d’aquesta brigada van ser diversos. Alguns han estat nítidament localitzats i identificats com una de les coves existents a la Serra de Pàndols. Un altre punt que es relaciona amb el comandament és precisament el punt que es vol excavar. Una petita cova artificial, de fet un refugi excavat aprofitant un desnivell del terreny, d’uns 30 m2 de superfície a l’interior, que originalment comptava amb dues boques d’entrada, situat vora Corbera d’Ebre, a la Vall del riu Sec, podria haver estat un dels llocs de comandament de la Brigada durant el mes d’agost de 1938. La descripció del lloc efectuada pels testimonis orals podria correspondre’s amb d’indret a investigar.

PROGRAMA DELS TREBALLS A REALITZAR.

La intervenció arqueològica se centrarà principalment en el coneixement i la recuperació dels materials i/o estructures que es conservin a la zona coneguda, segons fonts orals, com a Cova d’Estado Mayor del Batalló Britànic. Segons s’ha pogut confirmar per les notícies dels veïns i per la tasca de localització duta a terme durant anys per l’Associació Lo Riu de la Fatarella i per l’investigador i historiador Alan Warren, a la zona a intervenir hi ha diferents materials de l’època que són susceptibles de ser investigats amb metodologia arqueològica i que podrien aportar molta informació sobre el què podria haver estat un lloc de comandament de la Brigada durant el mes d’agost de 1938.

L’equip

L’equip que intervindrà estarà dirigit per l’arqueòloga Mireia Romero Serra i comptarà amb 6 arqueòlegs i investigadors del Grup DIDPATRI (2014SGR954) de la Universitat de Barcelona, formats per una dilatada experiència quant a intervencions en arqueologia del conflicte (Talamanca, Prats de Rei, Fatarella, aeròdroms republicans del Penedès, etc.), així com 3 arqueòlegs de la Universitat de Glasgow que usualment col·laboren amb el grup DIDPATRI en recerques d’arqueologia del conflicte. Els dos equips compten amb equipaments, espais i recursos tècnics per efectuar l’excavació, identificar i conservar els possibles materials que es puguin recuperar durant la intervenció. També es comptarà amb un equip assessor, expert en aspectes històrics, documentals i arqueològics de la Guerra Civil espanyola.