Xerrada sobre el Banc ADN a Mora la Nova

Les xifres (dades oficials):
- A Catalunya tenim més de 4.600 famílies que s'han mogut per intentar
trobar els seus familiars desapareguts durant la Guerra Civil, però sabem
que aquesta xifra es multiplica per 3, si parlem de famílies amb familiars
desapareguts (quasi 14.000 famílies).

- Al mapa de fosses català hi consten 2 40 fosses (manca posar-n'hi 100
més, ja que no està actualitzat). D'aquestes 240 fosses només se n'han
obert 2: la del Gurb i la de Prats de Lluçanès.

- Espanya és el 2n país del món amb més fosses per obrir.


El projecte:

Aquest projecte s'inicia el maig del 2010 i és conjunt amb la Universitat
de Barcelona, concretament amb el Departament de Genètica Forense. Va ser
aleshores quan ens adonem que si no agafem el "testimoni genètic" dels
familiars vius dels desapareguts, quan comencin a obrir fosses no tindrem
res per poder comparar l'ADN de les restes.

Aquest projecte va ser aprovat al Parlament de Catalunya el passat mes dedesembre del 2013: